Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła

w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12 10-314 Olsztyn

tel. 89 526 79 91 w. 26, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13,Nr 28, poz. 143Nr 87, poz. 484Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429)

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Nowe metody dla ucznia wygody” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór na stanowiska:

 

specjalista do spraw promocji – porozumienie wolontarystyczne

nauczycieli do prowadzenia zajęć z

  • języka angielskiego,
  • języka niemieckiego,
  • matematyki,
  • przedmiotów zawodowych w zawodach technik handlowiec i technik ekonomista,
  • szkoleń ECDL.

Kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej lub sekretariatu szkoły) i CV należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 20 grudnia 2012 roku.

Rozstrzygnięcie ofert odbędzie się 28 grudnia 2012 roku.

Wymagania na stanowisko  specjalisty ds. promocji:

  • kreatywność,
  • znajomość edytora tekstu,
  • znajomość programów graficznych,
  • umiejętność przygotowania materiałów do druku,

Wymagania na stanowisko nauczyciela:

  • wykształcenie wyższe w kierunku nauczanego przedmiotu,
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • doświadczenie w kształceniu ponadgimnazjalnym,
  • stopień awansu zawodowego,
  • uprawnienia egzaminatora przedmiotów zawodowych (dotyczy nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych)

Wymagania na stanowisko instruktora ECDL:

  • przygotowanie pedagogiczne,
  • nauczyciel przedmiotów informatycznych,
  • stopień awansu zawodowego
  • egzaminator przedmiotów zawodowych

Pobierz kartę zgłoszenia: karta zgłoszenia