Zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły na zajęcia dodatkowe z:

  • matematyki,
  • języka angielskiego,
  • przedmiotów zawodowych (technik informatyk, handlowiec, logistyk i reklamy).

Uczniów klas pierwszych zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących do zdobycia certyfikatu ECDL (komputerowe prawo jazdy).

Uczniów klas trzecich (wakacje po ukończeniu klasy drugiej) z kierunków technik informatyk, reklamy i logistyk zachęcamy do wzięcia udziału w miesięcznych stażach wakacyjnych.